> Projektek / Ifjúsági projektek / Give more power to your engine!

Give more power to your engine!

Give more power to your engine!

youth in action logotineret

 

Periódus: 2013. augusztus 15-24.

Helyszín: Szováta, Outward Bound Romania Ifjúsági Központ és Görgényi havasok, Maros  

Résztvevők: hátrányos helyzetű és/ vagy munkanélküli fiatalok

Partnerek: 

-Vecpiebalgas novada pašvaldība (Lettország)

-Città di Torino – Servizio Centrale Attività Internazionali e Gioventù – Ufficio Scambi Internazionali (Olaszország)

-Mentál-mankó Alapítvány (Magyarország)

-Active Ideas Foundation (Bulgária)

-InfoEck – Jugendinfo Tirol (Ausztria)

Támogató: Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben program

A program fő célja a fiatalok önbizalmának fejlesztése és a munkapiacon történő elhelyezkedésük segítése

Célkitűzéseink: 

- személyiségfejlesztés

- önkéntesség fontosságának tudatosítása

- elméleti és gyakorlati tudás fejlesztése az alkalmazással, munkavállalással kapcsolatosan

- vállalkozói szellem fejlesztése

- önbizalom fejlesztése

- célok kitűzése és megvalósítása

- kreativitás és kezdeményezőkészség fejlesztése

- egészséges életmódra való buzdítás

 

Az Ifjúsági csere 27 hátrányos helyzetű (földrajzilag-, gazdaságilag-, szociálisan hátrányos helyzetű) és/vagy munkanélküli fiatalt valamint 6 csoportvezetőt hoz össze 6 különböző európai országból: Románia, Magyarország, Ausztria, Olaszország, Lettország, Bulgária.

Projektünk fő célja volt, hogy a fiatalok minél nagyobb számban elhelyezkedjenek a munkapiacon. Ennek elérése érdekében önbizalom és személyiségfejlesztő tevékenységeken vettek részt. Ilyen programelemek voltak a kötélkert, a szárazföldi expedíció, a kenu expedíció, csapatépő tevékenységek. Olyan kihívások elé állítottuk őket, amelyek leküzdésével önbizalmat nyertek, bátorságot szereztek és fejlődött a kezdeményezőkészségük. 

A program során foglalkoztunk az alkalmazás és munkavállalás tematikájával is, amikor megtanultak önéletrajzot és motivációs levelet írni, valamint humánerőforrás menedzserektől kaptak szakmai visszajelzéseket és segítséget a felmerülő kérdésekben. 

Önkéntes munkát is vállaltak a fiatalok, amely abban segítette őket, hogy megtapasztalják az önkéntesség előnyeit és otthon majd kamatoztassák ezt.

Mindezek a tevékenységek hozzásegítik a fiatalokat, hogy otthon bátrabban keressenek munkát és a jelentkezéskor, állásinterjún megfelelően képviseljék magukat. Bátorságot szereztek egyéni kezdeményezésekre is. 

Programunk fűszerezve volt kulturális programokkal is, amelyek segítségével jobban megismerték egymás kultúráját, országát így toleránsabbakká és elfogadóbbakká váltak.