> Projektek / Ifjúsági projektek / Growing by doing

Growing by doing

A BAGázs Közhasznú Egyesület első nyertes pályázata lehetővé tette, hogy a Fiatalok Lendületben Program támogatásával megszervezzük a Growing by doing elnevezésű ifjúsági cserét. A projektünk 2012. március 2-10. között valósult meg a Hidegkúti Turistaházban, a Mátrában, huszonnyolc többségében hátrányos helyzetű magyar, román, szlovák és cseh fiatal részvételével. Az ifjúsági csere központi témája az önkéntesség volt, amelyet élménypedagógiai módszerekkel dolgoztunk fel a hét nap alatt.

A projekt fő célja az volt, erősítse a társadalmi felelősségvállalást és a részvételt a hátrányos helyzetű európai fiatalok körében az önkéntesség megismerésén és népszerűsítésén keresztül. További célunk volt, hogy a résztvevők felfedezzék saját jelentőségüket és hasznosságukat a társadalomban illetve közvetlen környezetükben. Végül de nem utolsó sorban törekedtünk arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek az önkénteskedés örömeivel, valamint az abban rejlő lehetőségekkel, megtapasztalják, hogy önkéntes tevékenységük során milyen pozitív élményekre és tudásra tehetnek szert. Az ifjúsági csere eszközöket és „jó gyakorlatot” teremtett ahhoz, hogy a program résztvevői hazatérve saját környezetükben is elkezdjenek aktívan tevékenykedni.

A tréning során a tapasztalati tanulás eszközeivel dolgoztunk. Miközben a fiatalokat aktívan bevontuk a programba, olyan helyzeteket teremtettünk, melyek alkalmasak saját élmény szerzésére valamint személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére. A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevő fiatalok a gyakorlatban is kipróbálhassák a program során tapasztaltakat és azokat egy saját önkéntes projekt kapcsán alkalmazzák.

Összesen 22 résztvevő és 6 kísérő érkezett a négy országból, akik közül 17 fő volt hátrányos helyzetű, és 5 fő egyetemista. A Hidegkúti Turistaház nomád környezete jó alapot teremtett arra, hogy a csapat hamar összeszokjon és a résztvevők megtapasztalják az egymástól való tanulást. A házat nekünk kellett fűteni, takarítani, valamint a napok egy részében saját készítésű ételeket ettünk. A ház körüli munkákat kis csoportokban valósítottuk meg, ami nem volt mindig egyszerű, hiszen a kulturális különbségeket a nyelvi nehézségek fokozták. Kezdeti súrlódások után azonban a csapat hamar összeszokott és szoros kapcsolatok alakultak ki.

Az ifjúsági csere arra is jó volt, hogy tanuljunk egymástól minden feladat során és minden együtt töltött pillanatban. Ritkán adódik ugyanis az ember életében, hogy egyenrangú helyzetben találja magát olyan szociális helyzetből érkező, más kultúrájú kortársával, akivel egyébként a normál életében nem találkozna.

Az önkéntesség témája fontos volt mindenki számára, azonban a tapasztalatok itt is nagyon széles skálán mozogtak. Volt aki megjárta Afrikát, aki rendszeresen vesz részt egyesületek munkájában, aki már több ifjúsági tábort szervezett, és volt aki csak most kezdett el ismerkedni az önkéntességgel. A sokszínűség azonban segített, hogy a projekt végén mindenki egyéni célokat fogalmazzon meg azzal kapcsolatban, mit szeretne tenni majd ha hazaérkezik.

Az ifjúsági csere végén a fiataloknak másfél napjuk volt arra, hogy saját önkéntes programot szervezzenek meg. Az első nap minden ország külön csoportban egy órás programot tartott a többieknek, amelyet közösen értékeltünk. A következő napon szebbé tettük a Turistaház környezetét , megjavítottuk ami javításra szorult, szemetet szedtünk végül kitisztítottunk a patak medrét.

Tapasztalatinkat felhasználva szeretnénk folytatni a kezdeményezésünket, hiszen a hatása már most látványos. A bagi résztvevők azóta egyre aktívabban vesznek részt a BAGázs önkéntes programjaiban.. Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy újra találkozzunk a Growing by doing résztvevőivel és folytassuk az elkezdett munkát.

Budapest, 2012. április 20.

>>> videó