> Projektek / Ifjúsági projektek / Eyouth day

Eyouth day

youthlogo     youthlogo2     eyouthlogo

EyoUth Day
beszámoló egy éves projektről

Az Európai Unió Fiatalok lendületben programja által támogatott projekt fő célkitűzése egy új nemzetközi nap „EyoUth Day” létrehozása az iskolákban, amely a következő témaköröket öleli fel: tolerancia és emberi jogok, fenntartható fejlődés, média tudatosság, élménypedagógia.

A projekt ötlete 2010-ben született meg a magyarországi partner, Ec-Pec Alapítvány tagjaiban. A pályázó szervezet fő szakterülete a hátrányos helyzetű és speciális szükségletű gyerekek integrálásának elősegítése, ebből adódóan a projektből a tolerancia és emberi jogok részt képviselik.

A főpályázó mellett résztvesz a projekben egy romáinai, egy bulgáriai és egy észtországi szervezet is.

Romániából az Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért felel a projektért, amelynek a fő szakterülete a tapasztalat általi tanulás, személyiségfejlesztés, személyes határok kitágítása, képességek megtapasztalása és a projektben az élménypedagógia modult képviseli. Bulgáriából a Center for Creative Training (CCT) képviseli a projektet, amely a környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre összpontosít. Az észtországi Eesti People to People szervezet a média hatásával foglalkozik a tréningjei során és a projektben is ezt a témakört képviseli.

2011. januárjától 2012. február 1.-ig tartó projekt és a következő lépcsőfokokat foglalja magába:
1. Előkészítő találkozó: Budapesten az Ec-Pec Alapítvány székhelyén megismerkedtek az együttműködő partnerek, részletes tájékoztatást kaptak a projekt menetéről és ízelítőt egymás tréning módszereiből.
2. Trénerképző tréning: Erre az eseményre Szovátán az Outward Bound Nemzetközi Ífjusági Központjában került sor, ahol a 4 szervezet képviselői átadták egymásnak a módszereik lényegét elméletben és gyakorlatban egyaránt.
3. Továbbképzés tanárok számára: minden résztvevő országból 10 iskola két tanára vehetett részt a továbbképzőn, ahol a fent említett négy módszert sajátíthatta el, kipróbálhatta magát mint csoportvezető, gazdagíthatta módszertani tudását. Nálunk június végén (23-26 között) került sor a képzésre, amelyre Maros-, Kolozs-, Bihar-, Hargita-, Brassó-, Szilágy megyei magyar illetve magyar és román tagozatokon tanító tanárok jelentkeztek.
4. Nemzetközi játék nap - EyoUth Day- 2011 októberében minden ország területén 10 iskolában szervezték meg az EyoUthDay játéknapot, amelyen iskolánként 200 diák vesz részt. Ez azt jelenti, hogy összességében 8000 diák vett részt a játéknapon mint résztvevő és emellett kb. 600 tanár és diák érintett mint szervező, ezen kívül több ezer ember értesül a résztvevőktől az eseményről, az ott megszerzett tudásról. Méltán nevezhetjük európai rangú rendezvénynek.
Romániában 12 iskola kapcsolódott be, amelyekből sikeresen lezajlott a program a Marosvásárhelyi 7-es számú Általános Iskolában, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Friedrich Schiller Gimnáziumban, az Elektromaros Iskolaközpontban, a 2-es számú Általános Iskolában és a Nicolae Bălcescu Gimnáziumban, az Erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpontban, a Kolozsvári Református Kollégiumban, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban, a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben, a krasznai Cserey-Goga Iskolaközpontban .

Fő nyeresége a projektnek, hogy felhívta a diákok és tanárok figyelmét a tolerancia és egymás elfogadásának a fontosságára, tudatosítja a környezetvédelem fontosságát, megvitatásra került a média társadalomra gyakorolt hatása, valamint csoportmunkára, összehangolódásra sarkallta a résztvevő fiatalokat. A program a játék és jó hangulat mellett lehetőséget teremtett az interaktív tanulásra is.

A projekt befejezéseként 2012. január 28-án került sor egy záró alakalomra, amely keretén belül a tanárok beszámoltak az elért eredményekről, és arról, hogy hogyan viszik tovább ezeket a nyereségeket az iskola életében.