> Projektek / Projektek / Tavaszi Szél - Stratégiai partnerség az Élményakadémia szervezettel

Tavaszi Szél - Stratégiai partnerség az Élményakadémia szervezettel

erasmus+                                                     elmenyakademia devai szt ferenc  rakospalotai intezet

Kövesd itt a projektünket: 

A magyarországi Élményakadémia non-profit szervezet sikeresen elindította az Erasmus+ program keretén belül megnyert Stratégiai Partnerségi projektjét, a Tavaszi Szélt. Az Outward Bound Romania mint élménypedagógiai képző és szakmai partnerszervezet vesz részt benne. Partnerszervezet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon.

A 2 éves Tavaszi Szél program célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a nevelő otthonban nevelkedő – különös tekintettel a speciális nevelési igényű – fiatalok nevelő otthoni tartózkodásuk alatt minél hatékonyabb fejlesztő támogatást kapjanak ahhoz, hogy a társadalomért felelős, kezdeményező, kreatív és vállalkozó kedvű állampolgáraivá váljanak, így az intézményekből kikerült fiatalok foglalkoztathatósága, társadalmi integrációja növekedjen, s nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerőpiacra.

A fenti célokat a Tavaszi Szél partnerei bevált gyakorlatok összegyűjtésével és egy jó gyakorlat gyűjtemény kidolgozásával, majd az ezen alapuló két innovatív fejlesztési terv és módszertan – mely egyrészt a nevelőket, mint multiplikátorokat, másrészt a fiatalokat célozza – kívánja elérni. A tevékenységek eredményeként egy több dimenzió szerint kereshető (pl. fejlesztési igények, célcsoportok, életkor) könnyen használható, gyakorlati tapasztalatokat (helyzetleírások, siker-sztorik) is bemutató, praktikus, egyszerű eszközöket tartalmazó útmutatók jönnek létre.

A program innovatív jellegét az adja, hogy mindkét fejlesztési programot a nevelőotthonok dolgozóinak (10 – 10 fő) és a fiataljainak (40 fő) aktív, a megvalósítás minden szakaszában történő bevonásával és hozzájárulásával intézményi tanulás szintjén, integrálva dolgozzuk ki, teszteljük és véglegesítjük. A kidolgozott fejlesztési módszertanokat tesztlejük, majd a teszteredmények értékelése után, azok visszacsatolásával véglegesítjük. Az eredmények fenntarthatóságát intézményi szinten egy-egy megvalósítási- és erőforrás terv kidolgozásával biztosítjuk, míg a széles körű fenntarthatóságot az eredmények és a kidolgozott módszertanok széles körű promóciójával és disszeminációjával (szakmai konferencia és workshop) valamint a stakeholderek folyamatos bevonásával érjük el.

Konkrét eredmények: 

• 40 hátrányos helyzetű, nevelőotthonokban nevelkedő fiatal megnövekedett potenciállal a társadalmi és munkaerőpiaci integrációra

• 20 nevelőotthonban dolgozó (ifjúsági munkás) megnövekedett szakmai tudással, nagyobb motiváltsággal, elismertséggel és fejlettebb személyiséggel

• 4 professzionálisabban működő szervezet megnövekedett szakmai kapacitással és együttműködési potenciállal

Minőségi mutatók:

• a gyermekotthonok dolgozói attitűdjének és szakmai felkészültségének javulása 

• nevelőotthonokban nevelkedő fiatalok szociális és munkaerő piaci integrációjának növekedése, önértékelési problémáinak, önbizalomhiányának, személyiségzavarainak csökkentése, a személyiségük érésének segítése

• a fiatalok szocializációs deficiteknek pótlásához (kötődés, társas kapcsolatok, közösségi beilleszkedés, kommunikáció, agressziókezelés, gyermekotthoni létből adódó problémák, nemi és etnikai csoportidentitás tudatosítása, stb.) és tanulással kapcsolatos nehézségeik leküzdéséhez, képességeik fejlesztéséhez

• pozitív életvezetési minták nyújtása

• javul a széles társadalom hozzáállása a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalokhoz

• nő a segítő szakma megbecsültsége és társadalmi elismertsége

A széles társadalomban szintén nő a tudás és a megértés a gyermekotthonokban nevelkedő, hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, s speciális szükségleteik iránt, ami szintén támogatja társadalmi és munkerőpiaci integrációjukat.

 

Projekt tervezett kezdete: 2015. január 1.

A projekt tervezett zárása: 2016. december 31.

 

Partnerek: 

Élményakadémia Közhasznú Egyesület (Magyarország) - vezető partner

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon (Magyarország)

Outward Bound Romania (Románia)

Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Románia)