> Proiecte / / VEZETŐKÉPZŐ TRÉNINGEK DIÁK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS VÉGZŐS HALLGATÓK SZÁMÁRA

VEZETŐKÉPZŐ TRÉNINGEK DIÁK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS VÉGZŐS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Projekt célja: 

A projekt fő célja fiatalok kezdeményező készségének, vezetői képességeinek fejlesztése egy 4 napos kenu expedícióval egybekötött program során, amely Szovátán és a Maros folyón kerül megszervezésre. Eredményként a résztvevők és az általuk képviselt szervezetek hatékonyabban fognak működni, ezáltal pozitívan hatnak, példát mutatnak a közvetlen környezetüknek is.


 

Célkitűzéseink:

- kezdeményező- és vállalkozókészség fejlesztése

- kommunikációs készség fejlesztése

- vezetői készségek fejlesztése

- személyiségfejlesztés

- célok megfogalmazása és megvalósításuk elősegítése

- önbizalom növelés

Programelemek: 

- ismerkedő tevékenységek

- feladatmegoldó tevékenységek

- kenuzás

- személyiségfejlesztő tevékenységek

 

Periódus: 2015. október 8-11

Helyszín:   Szováta - Outward Bound Ifjúsági Központ, Maros folyó

Résztvevők: 15 fő (előnyben a végzősök, vagy akik tagjai valamilyen diák önkormányzati-vagy bármilyen más szervezetnek)

Támogató: Bethlen Gábor Alap

Eredményeink:

A résztvevők szemszögéből:

-A résztvevők 62.5%-a úgy érzi, hogy a rájöttem, hogy többre vagyok képes, mint gondoltam állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

-A résztvevők 87.5%-a úgy érzi, hogy a képes vagyok jobban együttműködni másokkal és csapatban dolgozni állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

-A résztvevők 62.5%-a úgy érzi, hogy a tisztábban látom erősségeimet és képességeimet állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

-A résztvevők 75%-a úgy érzi, hogy a Jobban megbízom társaimban és magamban állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

-A résztvevők 75%-a úgy érzi, hogy a Fejlődött a szervezői készségem állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

-A résztvevők 75%-a úgy érzi, hogy a Hatékonyabb vezetővé váltam  állítás nagy mértékben vagy teljes mértékben igaz.

 

A szervezet szemszögéből:

-sikeres és eredményes program

-új programtípus bevezetése

- új kapcsolatok

 

Kapcsolat:

Vajda Kinga

tel.:0769224283, mail:kinga@outwardbound.ro