> Proiecte / Proiecte de tineret / Noi orizonturi - Curs de dezvoltarea personalității

Noi orizonturi - Curs de dezvoltarea personalității

Perioada: 26-29.10.2017

Locația: Sovata - Centrul de Tineret Outward Bound Romania, M-ții Gurghiului

Grup țintă:

-10 tineri din case provizorii între vârsta de 18-20 ani și/sau din centre de plasament, care în viitor apropiat trebuie să părăsească centrul pentru că îndeplinesc 18 ani

- 2 însoțitori, care lucrează permanent cu aceste tineri

Suport financiar: Consiliul Județean Mureș


Scopul proiectului: este mărirea șanselor de integrare în societate a tinerilor orfani și manifestarea mai activă, mai responsabilă cu 50% prin dezvoltarea abilităților sociale cu ajutorul educației non-formale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- dezvoltarea următoarelor competențe și abilități personale și sociale: încredere în sine și în ceilalți, responsabilitate, gândirea critică,  luarea inițiativei și deciziilor corecte, comunicarea  eficientă,  planificare și implementare 

- dezvoltarea abilităților fizice

- dezvoltarea spiritului antreprenorial și a cetățeniei active

Elementele programului:  activități de cunoaștere, activități de teambuilding, expediția în M-ții Gurghiului, activități în grădina de corzi, activități de rezolvarea problemelor.